Post doctors finished their postdoctoral careers in 3E

Wang Hui (1995)

Yang Yufeng (1999)

Lu Chuanyi (2000)

Chen Anguo (2001)

Xiao Jiangping (2002)

Zhu Yong (2003)

Xiao Bin (2003)

Hu Xiaojun (2005)

Li Yingbo (2005)

Meng Hao (2005)

Wu Yuming (2005)

Chang Shiyan (2006)

Li Wei (2006)

Wang Yu (2006)

Liu Mingming (2007)

Sun Zhenqing (2007)

Qin Yining (2007)

Xu Ruina (2007)

Yao Lan (2007)

Zhou Jian (2007)

Jiang Dongmei (2008)

Li Minghui (2008)

Yu Yu (2008)

Zhang Fashu (2008)

Zhang Jihong (2008)

Liu Zhen (2008)

Tang Songlin (2009)

Zhang Tianhou (2009)

Dai Chunyan (2010)

Guo Shiyi (2010)

Lin Bao (2010)

Liu Chunmei (2010)

Ma Xiangshan (2010)

Wang Enchuang (2010)

Wang Suli (2010)

Xu Shuangqing (2010)

Zhou Guanghui (2010)

Yang Guang (2010)

Zhang Xiaofeng (2010)

Niu Yujing (2011)

Cyril Cassisa (2012)

He Jijiang (2013)

Meng Xiangyu (2013)

Song Mingzhi (2013)

Chen Hui (2014)

Chen Xi (2014)

Yuan Jiehui (2015)

Deng Maozhi (2016)

Qi Tianyu (2016)

Chen Han (2017)

Guo Siyue (2017)

Hou Jing (2017)